LinkedIn Twitter

Twence realiseert innovatieve combivergister

 


Foto ter beschikking gesteld door Twence

Twence produceert op een duurzame en efficiënte wijze grondstoffen en energie uit afval en biomassa. De onderneming neemt haar maatschappelijke rol als een van de grootste leveranciers van duurzame energie in Nederland zeer serieus. Op de bedrijfslocaties zijn dan ook vergaande maatregelen getroffen om overlast voor de omgeving te beperken. Het aspect mogelijke geluidhinder en beheersing van geluidsbelasting wordt beoordeeld door DPA Cauberg-Huygen. Regelmatig zijn we betrokken bij nieuwe initiatieven, zoals de innovatieve combivergister.

Voldoen aan normen geluidzone
Bewezen technieken, gekwalificeerd personeel, hoogwaardige installaties, samenwerken en continu verbeteren: dit zijn belangrijke kenmerken van Twence. De onderneming is gevestigd op industrieterrein Twentekanaal in Hengelo, op de locaties Boeldershoek en Elhorst-Vloedbelt. Rond dit industrieterrein is een geluidzone vastgesteld als bedoeld in de Wet geluidhinder. Door de beste technieken toe te passen om de belasting van het milieu en de overlast voor de omgeving te beperken, blijft Twence binnen de gestelde normen.

Betrokkenheid bij nieuwe initiatieven
Twence werkt al jaren samen met de adviseurs van DPA Cauberg-Huygen, onder andere bij het overwegen van nieuwe initiatieven om deze vanuit specifieke expertise te kwantificeren en te beoordelen. Dit betekent een inbreng in het ontwerpteam. Vervolgens wordt de prognose vertaald in een wensen en eisenpakket waaraan de (onder)aannemers en leveranciers moeten voldoen. Bij de opstart van het nieuwe initiatief wordt met geluidmetingen bekeken of de leveranciers aan de gestelde eisen voldoen. Als dit niet het geval is, wordt in overleg bepaald welke voorzieningen mogelijk en noodzakelijk zijn.

“Twence waardeert de constante hoge kwaliteit en de betrouwbaarheid van deze adviezen van DPA Cauberg-Huygen. Regelmatig moet er snel worden geschakeld: dan is het essentieel dat de adviseur aan een paar woorden genoeg heeft omdat hij de locatie goed kent. En dat het advies er na een paar dagen ligt”, zegt Jan Kroon, Senior Milieu Adviseur bij Twence.

Garantiemetingen
Een van de huidige projecten is de realisatie van een in Nederland unieke combivergister. Deze vergist berm- en maaigras zodat er biogas uit gewonnen kan worden. Een warmtekrachtinstallatie zet dit vervolgens om in warmte en elektriciteit. Zo is er betere benutting van berm- en maaigras, dat voorheen door vervuiling van onder andere takken, stenen en plastic alleen gecomposteerd kon worden. Door garantiemetingen op het gebied van geluid gaat DPA Cauberg-Huygen na of de leveranciers aan de gestelde specificaties voldoen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit project of over het beheersen van geluidsbelasting? Mail Emile Philippens, vestigingsdirecteur bij DPA Cauberg-Huygen en specialist Industrial Noise.

Links:
  • Twence: a different perspective on energy, on commodities, on waste