LinkedIn Twitter

Spoor en weg

 

Spoorlijnen en snelwegen veroorzaken de nodige overlast voor de omgeving. Vooral op het gebied van geluid, externe veiligheid, trillingen en luchtkwaliteit. Specialistische materie waar Cauberg-Huygen u graag de weg in wijst.

 

Geluidbeheersing

Met aan gebouwen gekoppelde geluidschermen is een groot deel van de geluidshinder op te vangen. Een toepassing die naast afscherming om een integrale gebouwoplossing vraagt. Denk aan brand, ventilatie, akoestiek en temperatuur. Zo ontwikkelde Cauberg-Huygen het coulissenscherm, een innovatief, afschermend en absorberend schermtype. Maar ook andere geluidreducerende maatregelen, zoals stille wegdekken, behoren tot de mogelijkheden. We informeren u graag over de nieuwste technieken en ontwikkelingen.

 

Externe veiligheid

Ook langs een spoorlijn of snelweg moet het veilig wonen en werken zijn. Zeker als er transport met gevaarlijke goederen plaatsvindt. Op het gebied van externe veiligheid gelden specifieke regels die beperkingen opleveren voor gebouwen. Bij calamiteiten moet het aantal slachtoffers beperkt blijven. Vanuit een effectbenadering denkt Cauberg-Huygen graag met u mee.

 

Trillingen

Voor de omgeving kan een spoorweg of weg de nodige trillingen veroorzaken. Onze adviseurs berekenen of meten bestaande of berekenen verwachte trillingsniveaus en toetsen deze aan geldende richtlijnen en grenswaarden. Ook onze kennis en kunde van andere vakgebieden gebruiken we voor integrale adviezen voor mogelijke oplossingen.

 

Onze consultancy
Lees meer over onze specialismen binnen de kennisgebieden:
» Geluid & Trillingen
» Bouwfysica & Duurzaamheid
» Brandveiligheid & Externe veiligheid
» Luchtkwaliteit & Milieu