LinkedIn Twitter

Bouwfysica & Duurzaamheid

 
Bouwfysica en duurzaamheid behoren tot de kernactiviteiten van Cauberg-Huygen. We onderzoeken en beantwoorden, op een duurzame wijze, voor bouw en industrie complexe vraagstukken op het gebied van warmte, vocht, ventilatie, licht, geluid en energie.

Steeds complexere bouwprocessen, de toenemende vraag naar comfort en eisen vanuit de regelgeving vragen om gebouwen die vooraf bouwfysisch goed doordacht zijn. Centraal daarbij staan welzijn van bewoners, bescherming van het milieu en duurzaamheid van het gebouw zelf. Cauberg-Huygen koppelt inzicht in deze drie factoren aan een gedegen fysische achtergrond, kennis van de regelgeving en gevoel voor de maatschappelijke context.

Specialismen in bouwfysica

 • Geveltechniek: De gevel is niet alleen de beschermende schil van een gebouw, maar zeker ook het visitekaartje. Cauberg-Huygen neemt bij de realisatie van een gevel steeds hoogwaardige en duurzame kwaliteit als uitgangspunt. Mét een goede energie-efficiënte en het gewenste comfort. Bovendien moet de gevel blijvend voldoen aan de wensen van de opdrachtgever, de gebruiker en de omgeving.
 • Herbestemmen: Alleen al aan kantoorruimte staan er miljoenen vierkante meters leeg in Nederland. Kansen om leegstaande ruimte alsnog te verhuren, nemen toe wanneer het gebouw wordt opgewaardeerd, bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen. Zo inventariseert de  gebouwscan Opplussen snel welke maatregelen technisch en financieel het meest effectief zijn.
 • Windhinder: Hoge gebouwen belemmeren een vrije doorstroming van wind. Ze buigen windstromen om zodat het rondom vaak een stuk harder waait dan elders. Bij gebouwen hoger dan vijftien meter is het dan ook zaak windhinder vooraf in kaart te brengen, zodat geen gevaarlijke situaties ontstaan (bijvoorbeeld voor passerende fietsers) of de economische functie belemmeren (bijvoorbeeld een caféterras dat onbruikbaar blijkt).
 • CO2-voetafdruk: Zuinig omgaan met energie is niet alleen van financieel belang bij telkens stijgende olieprijzen, maar ook goed voor het imago en de concurrentiepositie van een organisatie. Energiebewustzijn kan getoond worden door het behalen van een CO2 Bewust Certificaat, dat precies laat zien hoeveel energie een organisatie verbruikt om haar doelen te bereiken. Zelf beschikt Cauberg-Huygen over CO2 Bewust Certificaat niveau 4. Mede daardoor zijn wij uitermate goed in staat om anderen te begeleiden bij het behalen ervan.
 • Ventilatie: Goede ventilatie is belangrijk in een gebouw, maar leidt ook tot tocht en kou, als het verkeerd wordt aangepakt. Cauberg-Huygen heeft veel ervaring in het bedenken en ontwerpen van ventilatieoplossingen en denkt graag mee over innovatieve aanpak die desgewenst in het eigen laboratorium uitgebreid kan worden getest.
 • Vochthinder: De oorzaken van vochtproblemen in woningen kunnen heel verschillend zijn: een bouwkundig gebrek, verkeerde isolatie, toevoer van vocht vanuit de kruipruimte of onvoldoende verwarming of ventilatie door de bewoner. Soms zijn metingen nodig om deze oorzaken vast te stellen en te zien welke maatregelen het probleem kunnen verhelpen. Cauberg-Huygen onderzoekt en lost op.
 • Installatietechniek: De nauwe relatie tussen bouwfysica en installatietechniek maakt het mogelijk effectief invulling te geven aan de ontwikkeling van een integraal gebouwconcept. Uitgangspunt hierbij is het ontwerpen van gezonde gebouwen, voorzien van een duurzame en energiezuinige installatie. Dat betekent onder meer een goed klimatologisch binnencomfort, een optimale daglichttoetreding en kunstverlichting, gericht op een prettige en functionele leefomgeving.
 • Integrale renovatie: Bij (grootschalige) renovatieprojecten spelen vaak meerdere bouwfysische vraagstukken. Omdat wij expertise in huis hebben over alle aspecten van zowel bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid, zijn wij in staat een totaalplan op te stellen, waarbij alle aspecten zo efficiënt mogelijk in elkaar steken.

Specialismen in duurzaamheid

 • Duurzaam bouwen: Duurzame energie, de kwaliteit van het binnenmilieu en het 'cradle to cradle' (C2C) principe zijn de steekwoorden bij duurzaam bouwen. Op zowel gebouwniveau als wijkniveau, voor nieuwbouw en bestaande bouw, voor elke fase van het (ontwerp)proces heeft Cauberg-Huygen de expertise in huis.
 • Duurzame energie: Beperking van de energievraag, duurzame opwekking en efficiënt omgaan met energie is in ieder modern bouwproces het uitgangspunt. Wij maken energie(kosten)besparing en daarmee de financiële haalbaarheid inzichtelijk. Ook voor het exploiteren en outsourcen van een duurzame collectieve installatie biedt Cauberg-Huygen deskundig advies.
 • Kwaliteit binnenmilieu: Door de toenemende eisen voor beperking van de energievraag komt de kwaliteit van het binnenmilieu onder druk te staan. We hebben bouwfysische kennis in huis om een optimaal gebouw te realiseren dat energiezuinig is én een prettig binnenklimaat heeft voor de eindgebruiker. Daglicht, luchtverversing, temperatuur en akoestiek zijn hierbij de belangrijkste factoren.
 • Energielabels en duurzaamheidlabels: Energielabels en duurzaamheidlabels kunnen van belang zijn bij de bepaling van de maximale huurprijs bij woningbouw, een meerwaarde vormen bij de verhuur van een duurzaam kantoorgebouw of een eis zijn van gemeenten. Cauberg-Huygen adviseert bij de keuze voor het juiste label en het verkrijgen van labels, zoals BREEAM, EPA, Greencalc, GPR en EPL.
 • Voorspellen van energiegebruik: Cauberg-Huygen beschikt over unieke kennis op basis waarvan aan de hand van woningkenmerken en een gebruikersprofiel een realistische voorspelling kan worden gedaan betreffende het energiegebruik op individueel niveau woningniveau. Deze kennis is in een rekenkern en applicatie vertaald waarmee onder de naam Ezie op een consumentgerichte wijze betrouwbare voorspellende berekeningen  kunnen worden gemaakt.

Meer informatie
Zie ook de volgende productinformatie:

 
 

Voor meer informatie over deze of onze andere adviesdiensten kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen.


Kennisgebieden DPA Cauberg-Huygen: 
- Geluid & Trillingen 
- Bouwfysica & Duurzaamheid 
- Luchtkwaliteit & Milieu 
- Brandveiligheid & Externe veiligheid