LinkedIn Twitter

Duurzaam bouwen

 

Om de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren worden door de overheid, projectontwikkelaars, eigenaren en gebruikers steeds hogere eisen met betrekking tot de duurzaamheid en energiezuinigheid van woonwijken, utiliteit- en woongebouwen gesteld. Stijgende energieprijzen spelen daarin ook een belangrijke rol.

Duurzaam bouwen
Duurzame energie, de kwaliteit van het binnenmilieu en het “cradle to cradle” (C2C) principe zijn hier de steekwoorden. Voor zowel gebouwniveau als wijkniveau, nieuwbouw als bestaande bouw, voor elke fase van het (ontwerp)proces vindt u in Cauberg-Huygen een betrouwbare en innovatieve partner met verstand van zaken. 

Duurzame energie
Beperking van de energievraag, duurzame opwekking en efficiënt omgaan met energie is voor elke opgave het uitgangspunt. Wij maken energie(kosten)besparing en daarmee de financiële haalbaarheid inzichtelijk voor onze klanten. Ook op het gebied van het exploiteren en outsourcen van een duurzame collectieve installatie kunnen wij u adviseren.

Kwaliteit van het binnenmilieu
Door de toenemende eisen voor beperking van de energievraag komt de kwaliteit van het binnenmilieu onder druk te staan. We hebben bouwfysische kennis in huis om een optimaal gebouw te realiseren dat energiezuinig is én een prettig binnenklimaat heeft voor de eindgebruiker. Daglicht, luchtverversing, temperatuur en akoestiek zijn hierbij de belangrijkste factoren.

Energielabels en duurzaamheidlabels
Energielabels en duurzaamheidlabels worden steeds belangrijker in de markt. Ze kunnen van belang zijn bij het bepalen van de maximale huurprijs bij woningbouw, een meerwaarde zijn bij de verhuur van een duurzaam kantoorgebouw of een eis zijn van gemeenten. Omdat er veel labels op de markt zijn kan Cauberg-Huygen u adviseren in de keuze voor het juiste label en het verkrijgen van dit label. Denk hierbij aan BREEAM, EPA, Greencalc, GPR en EPL.

Zie ook productinformatie:
Trajectbegeleiding BREEAM-NL. Geef uw gebouw meerwaarde met internationaal duurzaamheidcertificaat