LinkedIn Twitter

Trillingen

 

Cauberg-Huygen heeft verregaande expertise op het gebied van trillingen. Bijvoorbeeld als het gaat om:

  • Bouwschade veroorzaakt door langsrijdend verkeer
  • Schade en hinder door bouwwerkzaamheden
  • Hinder in woningen door industriële activiteiten
  • Machineconditiebewaking.
  • Effecten van trillingen worden al in het ontwerp van machines meegenomen. Dit voorkomt schade en beperkt het benodigde onderhoud.
  • De gebouwde omgeving en het effect van trillingen hierop.

Voorspellend vermogen
Met zelfontwikkelde, innovatieve computermodellen voorspellen we het trillingsgedrag van materialen en constructies. Cauberg-Huygen combineert hiervoor zijn technische expertise met een pragmatische aanpak.

Laagfrequent geluid
Op het gebied van trillingen vragen actuele ontwikkelingen onze aandacht. Zo zijn we bezig met berekeningen van explosieveilige gevels. Ook richten we ons op vragen met betrekking tot laagfrequent geluid (LFG), dat raakvlakken kent met trillingshinder. LFG is meetbaar, maar de oorzaak ervan is moeilijk te ontdekken. Cauberg-Huygen ontwikkelde een methode waarmee de oorzaak van laagfrequent geluid in woningen achterhaald kan worden.


Lees meer over trillingen op: www.bouwlawaai.nl.