LinkedIn Twitter

Veiligheidsscan Opslag Gevaarlijke Stoffen

 

Gevaren, verantwoordelijkheden & oplossingen in beeld

Opslag Gevaarlijke Stoffen

Wanneer uw bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt, brengt dat risico’s met zich mee. Als de opslag van deze gevaarlijke stoffen niet volgens de regels gebeurt, kan één lekkende verpakking al genoeg zijn om een kleine ramp te veroorzaken. Veel bedrijven zijn zich helaas niet bewust van de gevaren en hun verantwoordelijkheden. Met de Veiligheidsscan Opslag Gevaarlijke Stoffen biedt DPA Cauberg-Huygen u inzicht in uw risico’s.


De brand bij Chemie-Pack in Moerdijk heeft veel stof doen opwaaien. Gemeenten en provincies zijn hierdoor strenger gaan handhaven en bedrijven hebben al hun vergunningen nog eens goed nagekeken. Duidelijk werd dat de veiligheidsmaatregelen bij de opslag van gevaarlijke stoffen vaak niet voldoen. Veelal omdat regels tussentijds zijn gewijzigd of dat er gewijzigde bedrijfsactiviteiten plaatsvinden die om andere veiligheidsmaatregelen vragen.

Wat betekent dat voor u?
Het hebben van een Omgevingsvergunning betekent niet automatisch dat ook de opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Daar is uw bedrijf zelf verantwoordelijk voor. U moet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften uit de milieurichtlijn PGS 15 voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Meestal komt de bedrijfsleiding er pas na een handhavingscontrole achter dat de opslag niet (meer) conform de eisen plaatsvindt. U wordt dan gedwongen om snel maatregelen te nemen die niet altijd realistisch en kostenefficiënt zijn. Loop niet achter de feiten aan, loop geen onnodige risico’s. Laat uw veiligheidssituatie inventariseren door de experts van DPA Cauberg-Huygen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Met onze speciaal ontwikkelde Veiligheidsscan Opslag Gevaarlijke Stoffen brengen we snel en gedegen de risico’s in beeld. Hiermee heeft u de basis voor uw veiligheidsbeleid en de onderlegger voor de strategische keuzes die u maakt. We maken inzichtelijk welke soorten en hoeveelheden gevaarlijke stoffen er nu werkelijk in omloop zijn in uw bedrijf en hoe die worden opgeslagen. We leggen vervolgens uw praktijksituatie en de vergunningen naast de bouwkundige regels en de milieuregels. Tevens kijken we naar de toegepaste installatietechniek en de bedrijfsprocessen. Zo kunnen we uw specifieke bedrijfssituatie integraal beoordelen. Tot slot doen we aanbevelingen over maatregelen die u kunt nemen om de veiligheid te verbeteren, uiteraard zo kostenefficiënt mogelijk. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het voldoen aan de regels. Maar het veiligheidsniveau dat u ambieert, reikt misschien wel verder dan de gestelde minimumeisen of vraagt een maatwerkoplossing. Ook daarover geven onze deskundigen u graag advies.

Tevens kunt u een beroep doen op onze specialisten voor risicoanalyses van industrieterreinen waar meer bedrijven met gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en die vanwege die clustering nog grotere risico’s met zich mee brengen. In deze analyses staat juist de verhoogde risicofactor door de onderlinge relatie tot elkaar centraal. Dat leidt vervolgens tot een advies over het regelen van de brandbestrijding en de buitenopslag van bedrijven.

Voor meer informatie over de Veiligheidsscan Opslag Gevaarlijke Stoffen kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen.


Download hier het productblad Veiligheidsscan Opslag Gevaarlijke Stoffen.