LinkedIn Twitter

Virtuele brandproef

 

Computersimulatie basis voor optimale brandveiligheid

Virtuele brandproef

Brand is een onvoorspelbaar verschijnsel. Maar hoe bouwmaterialen en -constructies zich gedragen bij brand, is wél te voorspellen. Cauberg-Huygen heeft daar een revolutionaire methode voor: de virtuele brandproef. Een efficiënt, effectief en betrouwbaar alternatief voor traditionele brandproeven. Een uitkomst voor projectontwikkelaars, ontwerpers en leveranciers in de bouwwereld.

Brandveiligheid is een belangrijk onderdeel van nieuwbouw- en renovatieplannen. Bij elk plan is het nodig om aan te tonen in hoeverre deuren, ramen, wanden en gevels brandwerend zijn en voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van brandveiligheid. Dat legt een grote verantwoordelijkheid op uw schouders.

Wat betekent dat voor u?
U wordt verwacht te kunnen garanderen dat het gebouw en de gebruikers optimaal beveiligd zijn tegen de gevaren van brand. In de praktijk worden bij gebrek aan bewijsmateriaal brandproeven ingezet om de mate van brandveiligheid van verschillende oplossingen te bepalen. Traditionele brandproeven vinden plaats in laboratoria of in praktijksituaties. Ze zijn beperkt uitvoerbaar en geven niet altijd nauwkeurig de werkelijkheid weer. Daarnaast weet men aan het eind van een gewone brandproef nog altijd niet waarom een bepaalde constructie wel of niet voldoende weerstand bood tegen de vlammen. Vaak eist het bevoegd gezag meerdere proeven, zelfs als de verschillen tussen bepaalde oplossingen maar zeer miniem zijn. Daardoor kunnen uw kosten ook nog eens behoorlijk oplopen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
De virtuele brandproef biedt de oplossing. Hierbij simuleert een computermodel het gedrag van een constructie bij een genormeerde brand om aan te tonen of de gekozen oplossingen de juiste zijn. Daarbij kan de simulatie met gemak meerdere varianten testen door simpelweg andere gegevens in te voeren. Het computermodel maakt gebruik van een nauwkeurig rekenmodel dat de eigenschappen van
de verschillende bouwkundige elementen van de constructie exact in beeld brengt. Dit model past een temperatuurbelasting toe die de ontwikkelingsperiode van een brand nabootst. Vervolgens wordt duidelijk hoe lang elk element van de constructie zich houdt voor het vervormt door de kracht van het vuur. De mogelijkheden die de virtuele brandproef biedt zijn evident.

De voordelen op een rijtje:

  • De virtuele brandproef maakt het mogelijk om aanpassingen bij de verschillende varianten slechts met enkele muisklikken uit te testen, terwijl het in een ‘live’ situatie een stuk ingrijpender, tijdrovender en kostbaarder is om meerdere keren van opstelling te veranderen. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om verschillende scenario’s te testen en zekere keuzes te maken.
  • De virtuele brandproef biedt heldere inzichten in het gedrag van de constructie-elementen tijdens de gesimuleerde brand. Zwakke plekken zijn eenvoudig aan te wijzen en deze kunnen nog voor aanvang van de bouw versterkt worden. Voorkomen is juist in dit geval beter dan genezen.
  • Er zijn geen beperkingen als het gaat om de afmetingen van de beproefde constructies. Bij traditionele brandproeven is dit bijvoorbeeld met testovens wel het geval.
  • Het computermodel maakt het mogelijk om naast de temperatuurbelasting ook andere vormen van belasting van de constructie mee te nemen.

Voor meer informatie over de Virtuele brandproef kunt u contact opnemen met een van onze vestigingen.


Download hier het productblad Virtuele brandproef.