LinkedIn Twitter

Woningbouw

 

Nederland kampt enerzijds met een schaarste aan beschikbare bouwlocaties. Anderzijds is er grote druk om meer woningen te bouwen. Hierdoor is bouwen op minder gunstige locaties meer regel dan uitzondering. Het gaat daarbij om (binnenstedelijke) locaties met een milieubelasting in de vorm van geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, bodem, windhinder of bezonning.

 

Bestaande bouw en nieuwbouw

Woningverbetering en energiebesparing in de bestaande woningvoorraad is een belangrijke opgave. De komende jaren spelen onderwerpen als het renoveren van complexen, de verbetering van het klimaat in bestaande wijken en het omvormen van locaties en gebouwen van utiliteit naar woningbouw. Maar ook op de bouwplaats zal het nodige veranderen. Door onvoldoende gekwalificeerd personeel, prefabricage en industrialisatie van de bouw en door de ontwikkeling van nieuwe technieken. DPA Cauberg-Huygen is u graag van dienst bij zowel onderzoek als bij de praktische advisering van projecten.

 

Lees meer:

 

Onze consultancy
Lees meer over onze specialismen binnen de kennisgebieden: