LinkedIn Twitter

Zorggebouwen

 

De vergrijzing en toenemende vraag naar zorg heeft veel consequenties voor de huisvesting. Moderne gebouwen met gemengde leef- en woonvormen en comfortabele leefruimte leveren een bijdrage aan een betere gezondheid en een prettige oude dag. Vanuit de bouwfysica en akoestiek kan een grote bijdrage worden geleverd aan deze omgeving. Cauberg-Huygen beschikt over jarenlange ervaring om de opdrachtgever hierbij van uitstekend advies te dienen.

Zie ook productinformatie:
Brandveiligheidsaanpak Zorg. Veilige oplossingen voor kwetsbare groepen

 

Lees meer:

Verpleeghuizen

Ziekenhuizen

Woonzorgcomplexen
Duurzaam bouwen

 

Onze consultancy
Lees meer over onze specialismen binnen de kennisgebieden:
» Geluid & Trillingen
» Bouwfysica & Duurzaamheid
» Brandveiligheid & Externe veiligheid
» Luchtkwaliteit & Milieu